Wegwerpplastic massaal gevonden op oevers van de Maas

Foto: Schone Rivieren
10 december 2019, 15:08
Verlopen

REGIO - De oevers van de Maas zijn bezaaid met plastic afval. Gemiddeld worden er 630 stuks afval per 100 meter rivieroever aangetroffen. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van 2017 tot en met 2019 langs de Maas en de Waal, uitgevoerd door Schone Rivieren.

81 procent van het gevonden afval is plastic. Een kwart van het aangetroffen afval is wegwerpplastic. De resultaten van het onderzoek laten een duidelijk beeld zien: de rivieren zijn vervuild. Uit het rivierafvalonderzoek langs de Maas en Waal komt een top vijf van meest gevonden afval op rivieroevers naar voren. Ondefinieerbare stukjes plastic en piepschuim zijn het meest gevonden. De rest van de top vijf bestaat uit wegwerpplastic zoals snoep-, snack- en chipsverpakkingen en lollystokjes, drank- en voedselverpakkingen en wattenstaafjes. Een deel van dit afval is afkomstig van recreatie aan de rivieroevers en verwaaiing van zwerfafval. Schone Rivieren roept overheden, bedrijven en consumenten op om dit plastic afval tegen te gaan.

Onderzoek naar plastic afval in rivieren

Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelen zij sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Er zijn inmiddels bijna 400 vrijwillige rivierafvalonderzoekers opgeleid die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren. Op 211 locaties langs de Maas en de Waal is onderzoek gedaan. In totaal zijn er 153.000 stuks afval geregistreerd. Bij 43% van de metingen zijn nurdles aangetroffen. Dit zijn plastic korrels waar plastic producten van worden gemaakt. Het onderzoek is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta.

Aanpak bij de bron

Het gebruik van plastic is in de afgelopen jaren toegenomen, waardoor er ook meer plastic in het milieu terechtkomt. Het is niet afdoende om afval langs de oevers op te ruimen en in het water af te vangen. De oplossing ligt bij de bron van het plastic, om te zorgen dat het afval niet meer in het water belandt. Voor effectieve bronaanpak is gezamenlijke actie van overheden, bedrijven en consumenten nodig. Schone Rivieren pleit voor structurele veranderingen zoals een snelle en effectieve implementatie van de Europese Richtlijn voor wegwerpplastic. Bij het bedrijfsleven moet de focus liggen op het stoppen van plastic lekkage naar het milieu, het innoveren en investeren in alternatieve verpakkingen en het inrichten van een sluitende circulaire economie.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl