Veense Put moet binnen 10 jaar passen binnen beleid

Foto: Archief
19 december 2019, 17:49
Verlopen

VEEN - In de loop van de jaren is het gebied de Veense Put intensief gebruikt waarbij het feitelijke gebruik niet altijd in overeenstemming is gebracht met het juridische gebruik.

Het is van belang dat er integraal wordt gekeken naar alle aspecten die spelen rondom de Veense Put. Hiervoor is het noodzakelijk om vast te leggen hoe dit project de komende jaren wordt opgepakt. De gemeente Altena staat voor de taak om alle zaken die zich voordoen rondom de Veense Put en die een oplossing of aanpak behoeven, integraal aan te pakken. Hierbij is een gegeven feit dat de landtong eigendom is van ongeveer 180 individuele eigenaren en de Vereniging de Veense Put. De VVP is eigenaar van de weg, parkeerterrein en gezamenlijke voorzieningen. De gemeente heeft er geen eigendom. De VVP vertegenwoordigt bijna alle eigenaren. Ruim tien eigenaren zijn niet lid van de VVP. Zij hebben zelfs een gespannen relatie met de VVP, dit uit zich onder andere in onderlinge civiele procedures. Binnen de VVP spelen ook verschillende belangen, zo zijn er eigenaren met en zonder een recreatiewoning of met en zonder toestemming om er permanent te mogen wonen.

Het doel is om in het recreatiegebied de Veense Put te komen tot een veilige, leefbare en beheersbare situatie voor de eigenaren en gebruikers, waarbij het feitelijke gebruiken de feitelijke bebouwing overeenkomen met de juridisch toegestane situatie. Het college heeft zich ten doel gesteld om aan het einde van haar bestuursperiode (2022) het dossier Veense Put voor een groot deel afgerond te hebben. Het bestemmingsplan/omgevingsplan is dan vastgesteld en daar waar nodig zijn handhavingstrajecten ingezet. Op korte termijn zal er overleg plaatsvinden met de belanghebbenden met als doel samen te komen tot een gedegen oplossing.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl