Werken aan een veilige gemeente Altena

Foto: Archief
19 december 2019, 05:52
Verlopen

ALTENA - De gemeente Altena heeft voor de komende 3 jaar het veiligheidsbeleid vastgesteld. In het veiligheidsbeleid staat waaraan de gemeente van 2020 tot en met 2022 wil werken om de veiligheid in Altena verder te verbeteren.

Het beleid is mede gebaseerd op een enquête die medio 2019 gehouden is onder de inwoners van Altena. Veel inwoners hebben de enquête ingevuld. Dat vormde een belangrijke basis. Hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld. De gemeente gaat het veiligheidsbeleid nu uitwerken in concrete acties.

De komende jaren gaat de gemeente zich vooral richten op: Zorg en veiligheid: Er wordt gewerkt aan een veilig en samenredzaam Altena waarin iedereen mee kan doen. Er wordt ondersteuning geboden als dat nodig is. Woon- en leefomgeving: Samen met inwoners en ondernemers wordt gewerkt aan een fijne en veilige leefomgeving voor iedereen. Ondermijning: De gemeente werkt aan het voorkomen en tegengaan van de georganiseerde criminaliteit.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl