Dijkwerkers: “Sinds ‘1995’ veranderde de dijk, maar ook de toekomst”

Foto: WSRL
20 januari 2020, 12:16
Verlopen

REGIO - Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Dat is nu 25 jaar geleden. Met het initiatief #hohohoogwater belicht Waterschap Rivierenland, samen met nog zes waterschappen, de dreiging van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst.

Tussen 25 januari en 4 februari wordt met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst verteld in de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn creëren voor waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari worden alle inwoners van Nederland opgeroepen om van zichzelf een foto of selfie te maken op de dijk die hen beschermt en deze op sociale media te delen met #mijndijk.

Best beveiligde delta

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken. In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Hoogwater is niet te onderschatten.

Grote verschillen

In de afgelopen 25 jaar zat men niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek met mensen in de omgeving. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s ontstonden. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan de veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt ervoor gezorgd dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl