Ondergrondse uitbreiding wormenkwekerij

Foto: The Dutch Nightcrawlers
30 januari 2020, 16:39
Verlopen

UPPEL - Na de recentelijke uitbreiding van het wormenkweek-en exportbedrijf The Dutch Nightcrawlers uit Almkerk/Uppel is directeur/eigenaar Bas de Peuter voornemens wederom fors uit te breiden.

Als gevolg van verdere expansie op de Amerikaanse markt, verkoop middels Walmarts en de schaalvergroting in de kweek van meelwormen als eiwitvervangers is men voornemens de kwekerij geheel ondergronds verder uit te breiden met maar liefst 5.000 m2, waarbij een geheel geautomatiseerd kweeksysteem geïnstalleerd zal worden.

Omdat bovengrondse verdere uitbreiding ruimtelijk weerstand oproept vanwege de duiding van de Nieuw Hollandse Waterlinie in het plangebied en ondergrondse uitbreiding voor (meel)wormen tijdens de opkweekperiode voor een constant klimaat zorgt zonder temperatuurschommelingen, gaat de sterke voorkeur uit naar deze innovatieve, ondergrondse variant. Gerealiseerd wordt dat de geopteerde uitbreiding fors is, echter het bedrijf wil rekening houden met haar omgeving en ruimtelijke claims, wat geresulteerd heeft in deze geheel ondergrondse variant, waarbij de ruimtelijke impact voor die omgeving nagenoeg nihil zal blijken.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl