Begroting Altena ‘voldoet met kanttekeningen’

Foto: Archief
11 februari 2020, 16:56
Verlopen

ALTENA/PROVINCIE - De Provincie Noord-Brabant ziet er op toe dat gemeenten hun taak goed uitvoeren. Zo controleren zij ook de begroting.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluit de Provincie of de gemeente onder repressief of preventief toezicht valt. Hiermee draagt de Provincie bij aan het voorkomen dat de gemeente een structureel tekort op de begroting krijgt, wat ze mogelijk zelf niet kunnen oplossen. De Provincie is van oordeel dat de begroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is. Echter is het wel voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht.

De gemeente Altena komt daarmee voor het begrotingsjaar 2020 onder het normaal geldend repressief toezicht te staan. Kanttekeningen bij de begroting die geplaatst zijn; de onderhoudskosten op kapitaalgoederen welke nog geactualiseerd worden, het tekort op de WMO welke nader onderbouwt dient te worden en de invulling van het overzicht incidentele baten en lasten. De gemeente Altena zal deze nog nader moeten onderbouwen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl