Deskundigheidsbevordering ouderen-adviseurs gemeente Altena

Foto: Trema Welzijn
14 februari 2020, 05:01
Verlopen

ALTENA - Ouderenadviseurs van Trema Welzijn en ProSeniore vervullen in de gemeente Altena een grote rol door ouderen (op hun eigen verzoek) bij te staan om veilig, zelfstandig en zo prettig mogelijk te blijven wonen.

De (vrijwillige) ouderenadviseurs zijn speciaal opgeleide vrijwilligers. Afgelopen week vond weer een training plaats in de Nijenburcht in Rijswijk. De (vrijwillige) ouderenadviseurs gaan bij ouderen op bezoek, om te bespreken wat de behoeften en verlangens zijn van zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente. Is er verandering of verbetering of ondersteuning nodig? Op welke gebieden is extra aandacht essentieel? Welke acties en maatregelen kunnen leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van leven?

De ouderenadviseurs bieden daarbij een luisterend oor en bekijken, samen met de ouderen, of en wat er moet gebeuren. Zo nodig verwijzen zij ouderen door naar de juiste organisatie of (al dan niet gemeentelijke) instantie.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl