SDW, SenL Zorg en SOVAK kiezen voor een duurzame samenwerking

Foto: Freeimages.com
19 februari 2020, 20:23
Verlopen

REGIO - Gehandicaptenzorgorganisaties SDW, SenL Zorg en SOVAK gaan intensiever samenwerken. Recent ondertekenden de drie West-Brabantse zorgorganisaties een intentieverklaring als startschot voor de verdergaande samenwerking.

Samenwerken in bestaande en nieuwe initiatieven SOVAK sluit aan bij de bestaande samenwerking ‘Samen Onbeperkt’ welke een eerder initiatief is geweest tussen SDW en SenL Zorg. In deze samenwerking bundelen de organisaties hun krachten op het gebied van werken en leren. Zo is er een gezamenlijke specialistische flexpool en wordt de opleiding praktijk gestuurd leren gezamenlijk aangeboden. De komende periode gaan de drie organisaties met kansrijke thema’s aan de slag om de samenwerking verder uit te breiden. Denk daarbij aan het delen en versterken van specialistische expertise en vraagstukken rondom de arbeidsmarkt.

Brigite van Haaften, bestuurder van SDW : “We ervaren dat er veel herkenning en erkenning is voor elkaars visie op kwaliteit van zorg. Ook delen we het gedachtegoed waarin we uitgaan van het individu en de gelijkwaardigheid van mensen. Onze cliënten doen er toe, ze horen erbij en zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is ons werk om hen goede zorg en begeleiding te leveren, op het gebied van wonen, werken, leven en leren. En dat vanuit hun persoonlijke behoeften. We zijn er van overtuigd dat de samenwerking ons hierin versterkt.”

De wens tot samenwerken is vooral vanuit kwaliteit gedreven, maar wanneer dit ook efficiencyvoordelen in bedrijfsvoering oplevert is dit mooi meegenomen. Marjolijne Lewis, bestuurder SenL Zorg: “Samen kunnen we onze gedeelde visie verder uitdragen en zodoende meer betekenen voor onze cliënten en medewerkers. We zijn alle drie trots op onze eigen organisatie en unieke positie. Samenwerken met elkaar mag dit niet in de weg staan, maar moet dit juist onderschrijven.”

Daarnaast delen de drie organisaties de visie dat de kleinschaligheid van de organisaties hun kracht is. Marie-Louise van der Kruis, bestuurder SOVAK: “Herkenbaarheid en nabijheid is noodzakelijk voor al onze cliënten en medewerkers. We staan voor goede zorg van een herkenbare organisatie met een stevige lokale en regionale verankering. Behoud van onze eigenheid en identiteit is daarmee een groot goed. Tegelijkertijd maakt deze kleinschaligheid ook kwetsbaar. Zowel in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als in het krachtenveld van de stakeholders om ons heen. Samenwerking reduceert deze kwetsbaarheid en zorgt dat we samen stevig staan.”

SDW, SenL Zorg en SOVAK zij drie zorgorganisaties in het westen van Brabant. De drie instellingen zijn ongeveer gelijk van omvang en werken voor mensen met een (verstandelijke) beperking of een ontwikkelingsachterstand. De doelgroep binnen de sector verschilt enigszins. Waar SenL Zorg en SOVAK zich voornamelijk richten op de zorg voor mensen met een beperking, gefinancierd vanuit de WLZ, richt SDW zich daarnaast ook op ambulante (WMO) zorg en jeugdzorg.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl