Kwaliteit en zwemveiligheid in natuurwater staan voorop

Foto: Archief
24 april 2020, 17:11
Verlopen

ALTENA - Gemeente Altena beschikt naast zwembaden ook over zwemlocaties in natuurwater. De strandjes aan de Afgedamde Maas in Andel en Rijswijk en de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg zijn echter nog niet officieel als zwemlocaties toegewezen door Provincie Noord-Brabant.

Realisatie daarvan is van belang om controle te hebben op de kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemmer. Daarnaast neemt, gelet op de klimaatverandering en de naar verwachting hogere temperaturen, de behoefte om te zwemmen toe. Het doorlopen van het zwemwaterprotocol is om die reden in gang gezet. Door het afvoeren van de zwemwaterfunctie van de Put aan de Omloop in Uppel, eind 2019 vastgesteld, zijn de strandjes aan de Afgedamde Maas goede alternatieven. De provincie neemt eind dit jaar een besluit over de officiële aanwijzing.

Het protocol houdt onder andere in dat gemeente Altena tijdens het zwemseizoen 2020 achterhaalt hoeveel mensen gebruikmaken van de strandjes aan de Afgedamde Maas. Uiteraard wordt daarbij de privacy van de gasten in acht genomen. Daarnaast worden monsters van het water genomen om de kwaliteit van het water te meten. In het najaar presenteert gemeente Altena de onderzoeksresultaten aan Omgevingsdienst en Rijkswaterstaat.

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober, maar ziet er dit jaar anders uit. De richtlijnen van het RIVM om het coronavirus maximaal te controleren, gelden ook voor zwemlocaties. Strandjes behoren namelijk tot de openbare ruimte en hier gelden dezelfde RIVM-regels als op straat. Voor actuele informatie daarover kunt u terecht op www.rivm.nl.

Eind 2019 heeft Provincie Noord-Brabant aangegeven het met gemeente Altena eens te zijn dat de Put aan de Omloop niet meer geschikt is om in te zwemmen. Dit betekent dat hier een permanent negatief zwemadvies geldt. De gemeente verzoekt burgers om hier niet te gaan zwemmen of hun honden te laten zwemmen. De slechte kwaliteit van het water met name door de aanwezigheid van blauwalg, kan namelijk de gezondheid van de zwemmers en honden in gevaar brengen.

Michel Pruijmboom sprak in het radioprogramma A-Magazine van 02-05-2020 met wethouder Matthijs van Oosten:

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl