Start onderzoek voor blijvende bereikbaarheid Werkendam

Foto: Archief
24 april 2020, 16:54
Verlopen

WERKENDAM - De gemeente Altena gaat vooruitlopend op een toekomstig knelpunt onderzoek doen om Werkendam bereikbaar te houden. De Dijkgraaf den Dekkerweg kan in 2025 de verkeersstroom niet meer aan.

Om tot een alternatief te komen start de gemeente een project waarin inwoners van Werkendam worden gevraagd mee te denken. Er zijn verschillende ontwikkelingen die zorgen voor meer verkeer in de toekomst. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk nabij Kozakken Boys. Wethouder Hans Tanis: “We willen voorkomen dat de belangrijkste ontsluitingsweg van Werkendam op termijn helemaal dichtslibt. Daarom willen we nu al met elkaar in gesprek over alternatieven, zodat we daarop tijdig kunnen inzetten.”

Er worden drie alternatieven onderzocht: Een verbreding van of parallelweg aan de bestaande weg, een nieuwe weg aan de noordzijde en een nieuwe weg aan de zuidzijde van de Dijkgraaf den Dekkerweg. Het onderzoek richt zich op verschillende punten zoals verkeersveiligheid, geluid, landschap, stikstof, cultuurhistorie en financiële aspecten. Dit moet leiden tot een voorkeursvariant die naar verwachting voor de zomer van 2021 aan de raad wordt voorgelegd. De gemeente trekt in het project actief op met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Zo komt er een klankbordgroep met vertegenwoordigers van inwoners. Ook volgt er een inloopavond.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl