Zorgcollectief Altena hervat intervisie als kwaliteitsinstrument

Foto: Archief
16 juni 2020, 16:48
Verlopen

ALTENA - Het Zorgcollectief Altena hervat haar intervisiebijeenkomsten op 18 juni 2020. Na enkele maanden stil te hebben gelegen wegens de corona-maatregelen wordt de draad weer opgepakt.

Sinds november 2013 worden 6 maal per jaar dergelijke bijeenkomsten gehouden. Het is een van de beleidsinstrumenten die de vereniging gebruikt om de kwaliteitsverbetering van de zorg te bevorderen. Daarbij verdiepen de aangesloten zorgondernemers zich in een casus en bewerkstelligen zij verdieping en verbreding van hun kennis. Hierdoor blijft de kennis op peil en wordt de vaardigheid vergroot om beter om te gaan met de hen toevertrouwde cliënten.

Voor de eerste maal zal de eerstkomende bijeenkomst geheel gewijd zijn aan ‘Moreel Beraad’. Hulpverleners krijgen met regelmaat te maken met problemen, waarbij geen eenvoudige ja- of nee-oplossing bestaat. Ook kan het zijn dat persoonlijke overtuigingen sturend zijn bij het maken van beslissingen. Dan is het belangrijk om de overwegingen van teamgenoten of van collega’s te vernemen om een breder perspectief te verkrijgen en meer weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl