Subsidiebeleid Altena aangepast: Wat betekent dit voor u?

Foto: Redactie
16 juli 2020, 18:40
Verlopen

ALTENA - Het subsidiebeleid binnen de gemeente Altena zal worden geharmoniseerd. Wat betekent dit voor uw vereniging, stichting of activiteit?

De wens van de gemeente Altena is om van de reeds bestaande subsidieregelingen en verordeningen te komen tot vier regelingen op basis van het beleidskader te weten; Cultuurparticipatie, Sportbeoefening, Welzijn en het Kernenbudget. Bij het nieuwe subsidiebeleid zijn vereenvoudiging, transparantie en duidelijkheid de belangrijkste uitgangspunten.

De wederkerigheid heeft voor de basissubsidie tot gevolg dat deze kleiner zal zijn. Met de overgangsregeling is het van belang dat subsidieaanvragen voor het jaar 2021 uiterlijk 15 december 2020 zijn ingediend. Activiteiten die geen recht hebben op een basissubsidie kunnen aanspraak maken op een projectsubsidie. Organisatoren van bijvoorbeeld de Visserijdagen in Woudrichem, het Streekfestival of de Altena Cup kunnen hier aanspraak op doen met een maximum van €2.500,- per jaar voor sport gerelateerde evenementen en ongelimiteerd voor culturele activiteiten. Bij een aanvraag van subsidie moet altijd sprake zijn van co-financiering door bijvoorbeeld sponsoren.

Timmerdorpen, Oranjeverenigingen, dorpsraden en ook bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten rondom 4 en 5 mei kunnen aanspraak doen op het Kernenbudget. Binnen het nieuwe beleid is er geen ruimte voor subsidie aan o.a. de Sinterklaasstichting Woudrichem, Politiehondenvereniging Aalburg, Kerkelijk Jeugdwerk Aalburg en Vrouwen van Nu Aalburg.

Er is sprake van een overgangsperiode in de jaren 2020 tot 2022, de huidige subsidies blijven respectievelijk volgens een verdeelsleutel van 75% en 50% beschikbaar. In de nieuwe regeling in de sector Cultuurparticipatie is onderscheid gemaakt tussen jeugd en volwassen leden. De muziekverenigingen uit Sleeuwijk, Hank, Meeuwen, Genderen en Wijk en Aalburg moeten ruim €2.000,- inleveren.

Sportverenigingen en scoutingactiviteiten moeten gaan werken met een budget met een subsidie per jeugdlid. Voor binnensport is dat €35,00, buiten sportende kinderen krijgen €15,- en scoutingverenigingen €38,00. De binnensportverenigingen in de voormalige gemeente Aalburg en Werkendam gaan tussen de €1.000,- en €7.500,- gekort worden op de subsidie. Overige verenigingen gaan er op vooruit tot ongeveer €1.000,-.

De subsidie voor EHBO verenigingen zal ook lager uitvallen, uitgezonderd de verenigingen in Veen, Eethen en Almkerk. Deze ontvangen door de harmonisatie een hoger bedrag. Voor de ouderen heeft de harmonisatie ook effect. Een hoger subsidiebedrag is voorzien voor de ouderenbonden in Werkendam. De ouderenbonden in Woudrichem moeten het doen met een verlaging van de subsidie, in het voormalige Aalburg ontvangen de ouderen steun vanuit ‘Pro Seniore’.

Voor vragen over wat het nieuwe subsidiebeleid voor uw vereniging, organisatie of activiteit betreft kan u contact opnemen met de gemeente Altena via het mailadres: subsidie@gemeentealtena.nl

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl