Milieustation Hank blijft langer dicht

Foto: Redactie
29 augustus 2020, 08:08
Verlopen

HANK - Het college van de gemeente Altena kiest er voor de gewijzigde en verlengde openingstijden van de milieustations ook na 1 september te hanteren. Dat betekent dat het milieustation in Hank voorlopig gesloten blijft.

Het college bereidt een voorstel voor over een definitieve keuze ten aanzien van het al dan niet definitief open houden van de drie huidige milieustations. Dat voorstel wordt vóór eind 2020 aan de raad voorgelegd. Omdat het nog steeds erg druk ik op de milieustations is besloten om ook na 1 september de ruimere openingstijden in Giessen en Werkendam te hanteren en de locatie in Hank gesloten te houden. Hier is onvoldoende ruimte om gepaste afstand te houden.

Ook zal bekeken worden of het nog wel mogelijk is om in de toekomst alle drie de milieustations open te houden. In november zal een voorstel aan de gemeenteraad worden gedaan over de herijking van de milieustations.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl