Verrassende archeologische vondsten

Foto: Pexels.com
17 september 2020, 18:07
Verlopen

BABYLONIËNBROEK - Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de ontwikkeling van het natuurgebied Pompveld-Andelsch Broek in Babyloniënbroek tot een Natura 2000 gebied en tot een ecologische verbindingszone.

In het kader hiervan is archeologisch onderzoek uitgevoerd en dit heeft verrassende resultaten opgeleverd. De ondergrond van Pompveld-Andelsch Broek was vroeger een zogenaamd ‘crevasselandschap’. Een ‘crevasselandschap’ houdt in dat het landschap bestaat uit stromende watergeulen en hoger gelegen oevers, ontstaan door een doorbraak van een natuurlijke oeverwal van de rivier. Hogere zandige oevers waren vroeger aantrekkelijke plaatsen om te wonen.

Op één zo’n oever zijn tijdens het archeologisch onderzoek sporen van een vroegere nederzetting gevonden. Op die plek waar vroeger is gegraven, heeft de ondergrond namelijk een andere kleur. Er zijn hier ook archeologische vondsten aangetroffen bestaande uit vuur- en natuursteen, aardewerk en botmateriaal van dieren. Het is afval van een in de buurt gelegen nederzetting. Uit het type aardewerk en vuursteen maken de archeologen op dat het om voorwerpen gaat uit de middenfase van de Vlaardingencultuur in de periode van circa 3200 – 2800 voor Chr.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl