Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen en agrarische kavels uit

Foto: WSRL
5 oktober 2020, 22:11
Verlopen

REGIO - Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit voor het winnen van gras. Ook zijn er enkele agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland.

De dijkpercelen worden uitgegeven op 16 en 23 november 2020. Vanwege de coronamaatregelen vindt een inloopbijeenkomst dit jaar niet plaats. Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. In 2021 geldt voor het eerst in het gehele werkgebied: eerder maaien en over een langere periode. Zo bieden we fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats op de dijk. De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies), zes weken later de andere helft De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben een optie tot verlenging. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan eigen belastingplichtigen voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl