Grote dijken-oefening hoogwater

Foto: Waterschap Rivierenland
4 december 2020, 17:57
Verlopen

ALTENA - Op zaterdag 12 december oefenen 300 vrijwilligers en medewerkers op een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief.

Ook deze winter kan extreem hoogwater zich voordoen, als tegelijk de corona-maatregelen gelden. Door in deze omstandigheden te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. De oefening vindt plaats in aangepaste vorm: de briefing gebeurt online, groepsvorming wordt vermeden en op de dijkposten zijn looproutes, mondkapjes en ontsmettingsmiddelen voorhanden. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl