Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen uit

Foto: Archief
11 oktober 2021, 20:58
Verlopen

REGIO - Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 354 hectare aan dijkpercelen uit. Deze percelen zijn te gebruiken voor het winnen van gras.

Waterschap Rivierenland werkt op de dijk met aandacht voor de natuur. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. Sinds 2021 geldt voor het eerst in het hele gebied: eerder maaien en over een langere periode. Zo wordt dieren altijd een vlucht- en verblijfplaats op de dijk geboden. De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft, zes weken later de andere helft. De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

De dijkpercelen worden uitgegeven op 15 en 22 november 2021. Op dinsdag 2 november is een inloopavond over de uitgifte van dijkpercelen. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen bij hoofdkantoor in Tiel. De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen of mail naar grondzaken@wsrl.nl.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl