Onderzoek naar nieuwe ontsluitingsweg met mogelijke uitbreiding Werkendam

Foto: Archief
11 november 2021, 18:18
Verlopen

WERKENDAM - Gemeente Altena voert een ruimtelijke verkenning uit voor het gebied ten noorden en noordoosten van Werkendam.

Er spelen diverse ontwikkelingen en ambities op het gebied van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen. De gemeente wil dit in samenhang bekijken. Een ruimtelijke verkenning is een eerste onderzoek dat antwoord moet geven of de genoemde functies binnen dat gebied passend zijn en hoe het gebied er dan globaal uit zou kunnen zien. De uitkomsten van het onderzoek worden in april 2022 verwacht. Het betreft het gebied tussen Sleeuwijksedijk, Schans, Binnenvliet Werkensepolder en de A27. Wethouder Hans Tanis: “We hebben grote opgaven en ambities op het gebied van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen. Deze komen samen in dit gebied, dat het meest kansrijk lijkt voor deze ontwikkelingen.”

Er zijn diverse aanleidingen om op deze manier naar het gebied te kijken. Eén van de redenen is dat er een nieuwe ontsluitingsweg moet komen voor Werkendam. De Dijkgraaf den Dekkerweg zit aan de maximale capaciteit. Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en alternatieven. Hieruit komt dat een extra ontsluitingsweg aan de noordzijde van Werkendam het meest voor de hand ligt. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd dit als zoekgebied aan te wijzen voor deze weg.

Daarnaast is er veel behoefte aan huisvesting voor bedrijven. Het bedrijventerrein Kop van Brabant is helemaal uitgegeven. De gemeente wil zoeken naar uitbreidingruimte voor bedrijven. Rond de Kop van Brabant is dit niet mogelijk. Ook heeft de gemeente ambitie op het gebied van woningbouw. Ook als beide fasen van de nieuwe wijk Achter de Schans zijn opgeleverd, zijn er woningbouwlocaties nodig om ook na 2030 aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen.

Naast de voorkeur voor een extra ontsluitingsweg aan de noordzijde lijken ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken ten noorden en noordoosten van Werkendam het meest kansrijk. Ontwikkeling van het zuidelijke gebied van Werkendam ligt minder voor de hand. Dit heeft onder andere te maken met de afstand tot de Biesbosch en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Recent heeft Unesco de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot werelderfgoed uitgeroepen. Iets waar de gemeente trots op is. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van dit gebied en maakt bebouwing in het zuidelijke gebied van Werkendam lastig.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl