Begroting 2022 Waterschap Rivierenland vastgesteld

Foto: Archief
4 december 2021, 06:11
Verlopen

REGIO - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 26 november de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

In de begroting staat wat het waterschap in 2022 gaat doen, wat zij voor de uitvoering van haar taken gaat uitgeven en welke inkomsten er zijn. Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar € 396 aan waterschapsbelasting. Voor gezinnen in een huurwoning ligt de waterschapsbelasting lager, zij betalen volgend jaar € 296. Met de opbrengst van de waterschapsbelasting voert het waterschap een aantal vitale taken uit om het rivierengebied veilig en leefbaar te houden.

Het waterschap zorgt voor veilige dijken, voldoende schoon grond- en oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater. Afhankelijk van het type huishouden nemen de waterschapslasten in 2022 tussen de 2,2 procent en de 4,3 procent toe ten opzichte van 2021. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt om te beschermen tegen overstromingen, te zorgen zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied en door de toegroei naar een kostendekkende belastingopbrengst. Ook de komende jaren staat het waterschap voor grote opgaven, zoals dijkversterking, het toekomstbestendig inrichten van het watersysteem, het werken aan schoon en gezond water en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl