Volledig verkiezingsprogramma VVD Altena beschikbaar

Foto: VVD Altena
12 december 2021, 12:51
Verlopen

ALTENA - Het volledige verkiezingsprogramma van VVD Altena is beschikbaar. Zaterdag overhandigde voorzitter Eric Dorrestijn het programma aan lijsttrekker Pim Bouman. Het programma draagt de titel: ‘Wat mooi is, moet mooi blijven. Wat beter kan, moet beter.’

In het programma zet VVD Altena in op drie speerpunten: Wonen, Ondernemen en Veiligheid. De VVD wil dat er de komende 4 jaar 1500 nieuwe huizen bijgebouwd worden in Altena zodat iedereen betaalbaar in de gemeente kan (blijven) wonen. Iedere kern krijgt een eigen woningbouwprogramma. De VVD wil dat ondernemers in Altena de ruimte krijgen. Daarom wil de partij de verplichte zondagsluiting afschaffen, maken zij uitbreiding van de bedrijventerreinen mogelijk en zorgen zij voor uitbreiding van de haven van Werkendam door zowel een derde haven aan de Merwede als een insteekhaven aan de Biesboschhaven Zuid.

De VVD wil dat er jaarlijks een extra budget van € 250.000 wordt vrijgemaakt om drugsmisbruik aan te pakken en drugscriminaliteit te bestrijden. Dit geld willen zij onder andere gebruiken om camera’s te plaatsen bij bekende hotspots voor drugshandel zoals middelbare scholen en de parkeerterreinen van sportverenigingen, een hotline te openen voor het anoniem melden van drugscriminaliteit en het subsidiëren van drugs- en alcoholpreventie bij verenigingen in Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl