Aantal muskusratten blijft dalen

Foto: Leo Dijksman
25 januari 2022, 18:11
Verlopen

REGIO - Het aantal muskusratten blijft dalen, ook langs de grote rivieren tussen de Duitse grens en de zee, het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland.

Het bevestigt opnieuw dat het de waterschappen lukt om de populatie terug te dringen. De waterschappen vangen minder muskusratten, omdat er steeds minder zijn. In Nederland waren in 2021 nog maar 44.995 vangsten. Muskusratten zijn knaagdieren van zo’n anderhalve kilo. Van oorsprong komen ze niet voor in Nederland.

Muskusratten en beverratten zijn schadelijk voor dijken en de biodiversiteit. Ze maken bijvoorbeeld holen en gangen in dijken en ze verstoren natuurlijke leefgebieden. De vangsten van beverratten concentreert zich in het grensgebied. Bij beverratten is het de waterschappen al gelukt om ze terug te dringen tot de landsgrens. Zo voorkomen we dat ze zich over heel Nederland verspreiden.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl