Nieuw beleid zet in op behoud bomen Altena

Foto: Archief
28 januari 2022, 20:06
Verlopen

ALTENA - In het deze week vastgestelde Bomenbeleidsplan geeft het college van Altena weer hoe ze om wil gaan met bomen. De gemeente wil bomen zoveel mogelijk behouden, versterken en de hoeveelheid bomen uitbreiden.

Bomen zijn om allerlei redenen waardevol. Ze houden water vast en zorgen voor verkoeling bij hitte, nemen CO2 op, en dragen bij aan gezondheid en biodiversiteit. Daarnaast kunnen ze van cultuurhistorische waarde zijn. Bijvoorbeeld de boomstructuur langs de Bergsche Maas, de leilinden in Andel, en grienden en knotwilgen. Bij aanplant of vervanging kiest de gemeente gevarieerde soorten. In combinatie met planten en kruiden bevordert dat de biodiversiteit en draagt bij aan het tegengaan van ziektes en plagen, bijvoorbeeld de eikenprocessierups. De gemeente plant het liefst inheemse bomen, streekeigen fruitbomen en bomen die voedsel leveren aan vogels en insecten. Gezocht wordt naar plekken waar bomen de ruimte hebben om te groeien.

Het college stelt voor een bomenfonds in te stellen, waarmee particulieren tegemoetkoming krijgen in de onderhoudskosten van bijzondere bomen. De gemeente wil het aanplanten van bomen door particulieren stimuleren, en initiatieven als tiny forests, pluktuinen en voedselbossen ondersteunen. Ook wil het college een geboorte- of levensbomenbos aanleggen. Wethouder Roland van Vugt licht toe: “We gaan in Altena meer bomen planten, ze beter beschermen en ze beter benutten. Een bomenfonds kan hierbij helpen. Ook willen we ons inspannen om een geboorte- of levensbomenbos in Altena te realiseren. Ook hiermee dragen we bij aan een gezond en duurzaam Altena.”

Het bomenbeleidsplan is een begin. De komende tijd wordt het plan uitgewerkt in specifieke regels voor bijvoorbeeld kappen. Verschillende partijen, zoals Altenatuur, ANV Altena-Biesbosch, Brabants Landschap, Erfgoed Altena, VMB Hank en inwoners dachten mee over het beleid en blijven ook in het vervolgtraject betrokken. Dinsdag 8 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het bomenplan.  

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl