AltenaLokaal stelt schriftelijke vragen over windmolens Avelingen

Foto: Archief
25 februari 2022, 17:30
Verlopen

REGIO - De fractie van AltenaLokaal maakt zich, samen met inwoners uit met name Sleeuwijk en Werkendam, grote zorgen over het onderzoek van gemeente Gorinchem naar de mogelijke plaatsing van windmolens bij natuurgebied Avelingen en stelt daar schriftelijke vragen over aan het college van de gemeente Altena.

Diverse artikelen in de plaatselijke media over de onderzoeken van de gemeente Gorinchem voor de realisatie van windmolens op het eigen grondgebied waren voor de fractie van AltenaLokaal aanleiding om zich aan te melden voor de online bijeenkomst over de eerste onderzoeksresultaten van windenergie bij Avelingen. AltenaLokaal: “Tijdens deze bijeenkomst, die op woensdagavond 16 februari 2022 werd gehouden, vielen de aanwezige fractieleden van de ene verbazing in de andere. Dit omdat aan de gesprekstafel niet veel met de in de chat gestelde vragen en opmerkingen werd gedaan.”

Volgens de politieke partij wordt steeds duidelijker dat een groot aantal van de deelnemers uit Sleeuwijk en Werkendam zich terecht zorgen maken over zaken als visuele hinder, geluid, slagschaduw en eventuele waardedaling van hun onroerend goed bij de mogelijke realisatie van de windmolens. AltenaLokaal is niet per definitie tegen de realisatie van windmolens, maar bij de realisatie hiervan moet wel nadrukkelijk rekening worden gehouden met de gevolgen voor de woon- en leefomgeving.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl