ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over bedrijventerrein Giessen

Foto: Archief
2 maart 2022, 09:31
Verlopen

GIESSEN - Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het nieuwe bestemmingsplan voor de uitbreiding van het industrieterrein De Rietdijk te Giessen heeft ChristenUnie Altena schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op dit bedrijventerrein in Giessen mogen bedrijven zich vestigen met niet meer dan 5.000 m² bedrijfsoppervlak. Met de verkoop van twee percelen van respectievelijk 39.000 m² en 21.000 m² lijkt er voor twee ondernemers een uitzondering te worden gemaakt. Voor één van de ondernemers betreft het een uitbreiding van een bestaand perceel dat hiermee 20 keer zo groot wordt als voor andere ondernemers is toegestaan. De ChristenUnie is benieuwd waarom er voor deze bedrijven een uitzondering wordt gemaakt terwijl andere ondernemers die ruimte niet lijken te krijgen.

Daarnaast wil de ChristenUnie weten waarom er al percelen zijn verkocht dan wel toegezegd aan bepaalde ondernemers en of dit onder dezelfde condities gebeurt als voor de overige ondernemers gelden. Tot slot is de ChristenUnie benieuwd of er onder alle ondernemers die gevestigd zijn op het betreffende industrieterrein een inventarisatie is gemaakt wie er op dit moment ruimtegebrek heeft en daardoor ook extra grond willen kopen. Voor de ChristenUnie is het van groot belang dat dergelijke processen transparant plaatsvinden en dat alle ondernemers op een gelijke manier worden behandeld.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl