Deelmobiliteit en meer service bij belangrijke openbaarvervoerspunten Altena

Foto: Archief
3 maart 2022, 17:13
Verlopen

ALTENA - Om de mobiliteit in Altena verder te verbeteren wil de gemeente Altena de voorzieningen op de belangrijke openbaarvervoerhubs uitbreiden. Hierbij wordt ingezet op het aanbieden van deelfietsen, deel-elektrische scooters en deelauto’s.

Ook komen er fietskluizen waar elektrische fietsen kunnen worden opgeladen. Op de Kromme Nol in Wijk en Aalburg en De Tol in Sleeuwijk denkt de gemeente aan uitbreiding van service. Betere wachtruimten, een pakketmuur en verkooppunten van (regionale) producten behoren tot de opties. Een HUB is een knooppunt van (openbaar)vervoer waar lijnen samenkomen en waar reizigers kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel. Deze knooppunten worden in de toekomst steeds belangrijker. Deelmobiliteit, waarbij vervoersmiddelen met elkaar gedeeld worden en je op bepaalde punten kunt op-, over- en uitstappen, speelt hierbij een belangrijke rol.

Samen met provincie kijken naar vervoer in de toekomst

Wethouder Hans Tanis: “Er wordt steeds meer op een andere manier naar openbaar vervoer gekeken. Dat merken we ook in onze gemeente, bijvoorbeeld doordat de provincie buslijnen moet schrappen die door onze gemeente rijden. De provincie Noord-Brabant heeft een visie gemaakt over de toekomst van openbaar vervoer. Daarin staat een belangrijke rol voor mobiliteitshubs. De Tol en De Kromme Nol zijn aangewezen als locaties met hoge potentie voor doorontwikkeling. Dit sluit naadloos aan bij onze mobiliteitsvisie. Als gemeente zetten we graag een eerste stap om samen met de provincie deze en andere HUBs verder te ontwikkelen.” 

Verbinden door deelmobiliteit

De focus ligt de komende tijd om met vervoerders, marktpartijen en gebruikers te experimenteren, monitoren en hiervan te leren. “We doen het uiteraard voor onze regionale inwoners, studenten en forenzen. Die moeten er profijt van hebben en daarom willen we graag hun ervaringen horen. Deelmobiliteit moet aantrekkelijker worden.” Dit betekent dat er (nieuwe) vormen van deelmobiliteit worden toegevoegd zoals de auto, scooter en fiets. Dit alles is flexibel. De provincie en gemeente willen zo ervaringen opdoen hoe dit werkt in een landelijk gebied als Altena en omgeving.

Betere voorzieningen 

Daarnaast worden voorzieningen geoptimaliseerd. Meer elektrische laadpunten voor de verschillende vervoersmiddelen en comfortabelere wachtruimte. Ook wordt gekeken of een pakketmuur voor het ophalen en retourneren van pakketjes en een verkoopwand voor (regionale) producten een mogelijkheid is.

Lange termijn

Op lange termijn, na de aanpassing van de A27, kan De Tol uitgroeien tot een grootschalige HUB. Dit geldt ook voor De Kromme Nol. Afhankelijk van de ruimte en ontwikkeling van (openbaar) vervoer de komende jaren, wordt hierbij gedacht aan het opschalen van deelmobiliteit en realiseren van extra parkeerplekken voor auto’s en fietsen. Ook wordt bekeken of verdere uitbreiding met horeca, werkplekken, overnachtingsmogelijkheden en een knooppunt waar energie samenkomt zoals bijvoorbeeld snellaadpalen wenselijk en mogelijk is. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de dan opgedane ervaringen, het gebruik van de voorzieningen, ontstane wensen en de vragen en ideee?n vanuit de markt.

 Nieuwendijk en Hank

Ook in Nieuwendijk en Hank zijn openbaarvervoershubs. Deze zijn kleiner in omvang en potentie dan De Tol en De Kromme Nol, maar zijn belangrijk in het totale netwerk. Ook daar wil de gemeente experimenteren door het plaatsen van een aantal deelfietsen en deelscooters e?n het plaatsen van fietskluizen voor (elektrische) fietsen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl