Gezonde financiële basis voor nieuwe college

Foto: Gemeente Altena
10 juni 2022, 18:20
Verlopen

ALTENA - De financiële situatie van de gemeente Altena ziet er voor de komende bestuursperiode gezond uit. Er is een stabiele basis voor het nieuwe college om plannen en ambities uit te voeren. Dit blijkt uit de kaderbrief die aan de gemeenteraad is aangeboden.

Het resultaat van het afgelopen jaar laat zien dat er € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit is 1% van de totale begroting. Wethouder Hans Tanis: “We staan er op dit moment financieel goed voor en we hebben er vertrouwen in dat we dit in deze nieuwe bestuursperiode ook kunnen doorzetten. We werken richting de begroting van 2023 onze plannen verder uit, hoe we de ambities van het nieuwe college kunnen gaan realiseren. Maar we sluiten onze ogen ook niet voor risico’s. Zo is er ook enige onzekerheid op het gebied van gemeentefinanciën omdat de Rijksoverheid aan het puzzelen is met hun begroting. Dat heeft direct invloed op de financiën van de gemeente. Maar al met al hebben we een stevige basis en vertrouwen in de toekomst.”

Ontzien van inwoners bij lokale heffingen

Hoewel in de begroting van het najaar meer duidelijk wordt over de financiële plannen van het nieuwe college, schetst het college in de kaderbrief helder wat de plannen zijn met de lokale heffingen. Hans Tanis: “Lokale heffingen stijgen normaal gesproken mee met de inflatie. Die kan wel oplopen tot 9 of 10%. We zien dat onze inwoners al geraakt worden door hogere kosten van boodschappen en energie. Daarom stellen wij voor om het inflatiepercentage te maximaliseren tot 5%. We willen onze inwoners hiermee zoveel mogelijk ontzien.”

Resultaat 2021

Het boekjaar 2021 sluit de gemeente af met een overschot van ongeveer 4% van de totale begroting van € 135 miljoen namelijk € 5,8 miljoen. Hiervan wordt ongeveer € 2,8 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Dit komt onder andere door krapte op de arbeidsmarkt en werk dat niet kon worden uitgevoerd of worden weggezet bij bedrijven zoals aannemers. € 1,2 miljoen is coronageld wat is ontvangen vanuit het Rijk en wordt ingezet voor het coronaherstelplan. € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Financiële afwikkeling voormalige gemeenten

In de jaarrekening 2021 is ook de laatste financiële afwikkelingen van de drie voormalige gemeenten verwerkt. Bij het samengaan van gemeenten doet de Belastingdienst een afsluitend boekenonderzoek naar de laatste drie jaar voor de fusie, namelijk 2016, 2017 en 2018. Hieruit komt een verrekening van € 200.000 vanuit de voormalige gemeente Aalburg, € 400.000 vanuit de voormalige gemeente Werkendam en € 900.000 vanuit de voormalige gemeente Woudrichem. Hans Tanis: “Dit komt omdat niet altijd helder is of zaken belast zijn met BTW of niet. Dit is nu uitgediscussieerd met de Belastingdienst en samen zijn we tot een verrekening gekomen. Fijn dat we ook op fiscaal gebied het proces van de fusie nu afsluiten.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl