Altena stuurt brief naar kabinet en provincie; stikstofplannen bieden geen perspectief voor landbouw

Foto: Sander van Strien
15 juli 2022, 21:24
Verlopen

ALTENA - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena heeft namens de raad een brieven gestuurd naar het kabinet, de Tweede Kamer en de Provincie Noord-Brabant. De brieven verwoorden de grote onrust die de stikstofplannen van het kabinet in Altena veroorzaken.

De gemeente roept het kabinet op de landbouwsector perspectief te bieden en de verantwoordelijkheid voor het stikstofprobleem evenredig te verdelen. De brief wijst verder op de grote stappen die de agrarische sector in Altena al neemt om te verduurzamen. In het programma Circulair Voedselsysteem werken alle partijen in de voedselketen samen aan een goede balans tussen ecologie en economie.

Wethouder Roland van Vugt: “Altena heeft een grote en innovatieve landbouw- en agrofoodsector. Vele mooie (familie)bedrijven en initiatieven dragen bij aan duurzame voedselproductie en aan het beheer en de (be)leefbaarheid van ons platteland. Daar zijn we trots op. Wij kennen géén mestoverschot, géén stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden en vrijwel geen intensieve bedrijven. Wij koesteren de goede dialoog tussen boeren en natuurverenigingen die tot mooie resultaten leidt. Denk aan de weidevogelpopulatie en akkerrandenbeheer. En ik zie ook veel technologische innovaties. De afgelopen weken ben ik bij veel boeren op het erf geweest en zie wat ze al doen voor een duurzaam gebruik van bodem en water, en energie opwekken. De eenzijdige focus van het kabinet op de boer voelt als onrechtvaardig en dat ongenoegen begrijp ik. Het stikstofvraagstuk vraagt een evenredige bijdrage van alle sectoren.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl