Verbreding A27: zoektocht aannemers in nieuwe fase

Foto: Sander van Strien
15 juli 2022, 21:02
Verlopen

REGIO - De aanbesteding voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder is in volle gang. Maar dat is niet het enige: ook de voorbereidende werkzaamheden gaan gestaag door.

Binnen het project A27 Houten – Hooipolder gaat op dit moment veel aandacht uit naar de aanbestedingen van contract Noord (Houten – Everdingen) en contract Zuid (Everdingen – Hooipolder). Projectmanager Marc Lentjes vertelt: “Voor contract Zuid hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de potentiële aannemerscombinaties. Zo hebben we hen geholpen het project te doorgronden. Vóór de bouwvak ontvangen we hun inschrijvingen. Tot na de zomervakantie werken we aan de beoordeling. Bij Contract Noord zitten we nog midden in fase van de verdiepende gesprekken met de gegadigden.”

Lentjes vertelt dat Rijkswaterstaat niet alleen met de aanbestedingen bezig is. “We zetten bijvoorbeeld mooie stappen op het gebied van Slim reizen. We werken hiervoor samen met drie initiatieven die zich inzetten voor slimme manieren van reizen: het Brabants Mobiliteitsnetwerk, Zuid-Holland Bereikbaar en Goed op weg (regio Utrecht). Zo hebben we met het Brabants Mobiliteitsnetwerk concrete afspraken gemaakt over hoe we reizigers gaan prikkelen om slim te reizen. En ook met Zuid-Holland Bereikbaar zijn de afspraken bijna rond.”

Ook de voorbereidingen voor de volgende fase van de wegverbreding gaan gestaag door. Lentjes: “Denk aan het inrichten van de projectorganisatie, het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek en grondverwerving.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl