Vestingagenda Woudrichem opgesteld

Foto: Sander van Strien
15 juli 2022, 21:19
Verlopen

WOUDRICHEM - Samen met bewoners, ondernemers en andere partijen in vesting Woudrichem is de ‘Vestingagenda Woudrichem’ opgesteld. De vestingagenda brengt ontwikkelingen, wensen en ideeën die in de vesting leven samen. Zodat de vesting aantrekkelijk, leefbaar en levendig blijft.

Op uitnodiging van de vier buurtverenigingen gingen de gemeente en vestingbewoners na de zomer van 2021 met elkaar in gesprek. Over wat goed gaat, en over verbeterpunten en wensen voor de toekomst. Een aantal kleinere zaken is meteen aangepakt. Voor andere ideeën en projecten werd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een ‘vestingagenda’ opgesteld. Die richt zich op historie, leefbaarheid, levendigheid en toegankelijkheid.

Werelderfgoed

De voormalige gemeente Woudrichem stelde vlak voor de gemeentelijke samenvoeging al een eerdere versie van de vestingagenda vast. Nu de vesting in 2021 Unesco werelderfgoed werd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, was het tijd de vestingagenda te actualiseren. Er lagen ambities voor onder andere erfgoed, cultuur en toerisme. Dat was het vertrekpunt voor het gezamenlijke traject. Onder andere via een werkgroep, brainstormsessies en een enquête werd informatie opgehaald. Zo gaven bewoners aan graag rust en woongenot te willen behouden in de vesting, maar is er ook behoefte aan reuring, meer levendigheid, en voorzieningen. Hierin moet een goede balans gevonden worden.

Buurthuis en groenbeheer

Bewoners en andere partijen dragen zelf veel bij aan het verbeteren van de vesting. Zo is een groep bewoners actief om een buurthuis in eigen beheer op te richten. Ook onderhouden ze zelf het groen.

Vervolg

De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsagenda, om keuzes te maken, te onderzoeken, en samen uitvoering te geven aan de vestingagenda.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl