Hitte en droogte: wees zuinig met water

Foto: Archief
17 juli 2022, 12:23
Verlopen

ALTENA - Met een hete en droge periode voor ons, roept Waterschap Rivierenland iedereen op om zuinig om te gaan met water. Bij tropische temperaturen, weinig of geen regen en lage waterstanden op de rivier is het moeilijk om overal voldoende water aan te voeren.

Daardoor kost het extra moeite om water vanuit de rivier het gebied in te brengen. Op de meeste plaatsen staat het water nu nog boven het gebruikelijke zomerpeil. Maar vooral op oeverwallen, dat zijn hoger gelegen gronden, zakt het water sneller weg naar de rivieren. Bovendien belemmert begroeiing de doorstroming in sloten en vaarten. Dit komt door het groeizame weer. Om water op de Linge vast te houden, is de provincie Zuid-Holland gevraagd beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem.

Waterschap Rivierenland vraagt daarom iedereen om zuinig om te gaan met water.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl