Rijkssubsidie voor zogeheten kerkenvisie in Altena

Foto: Archief
13 september 2022, 20:44
Verlopen

ALTENA - De gemeente Altena heeft 75.000 euro rijkssubsidie ontvangen om een zogeheten kerkenvisie op te stellen.

Met dat geld wordt een extern adviesbureau ingeschakeld, dat samen met de kerken gaat kijken waar er knelpunten zijn, of er zorgen leven en waar er kansen liggen. In de 19 kernen van Altena staan in totaal meer dan 50 kerkgebouwen. Sommige dreigen leeg te lopen of zijn niet meer in gebruik als kerk. Maar niet alleen leegloop is een reden waardoor kerken in de problemen komen.

Ook het onderhouden van een kerkgebouw kan bij kerkbesturen voor hoofdbrekens zorgen. De status van een gemeentelijk- of rijksmonument kan bijvoorbeeld beperkingen met zich meebrengen voor het nemen van energiezuinige maatregelen. Het adviesbureau voert de regie, maar de kerkbesturen en bisdommen bepalen de richting die wordt opgegaan met de kerkenvisie. Het is de bedoeling dat de kerkenvisie in 2024 klaar is.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl