ChristenUnie, VVD, SGP en VVA willen meer grip op contracten met jeugdzorgaanbieders

Foto: Archief
4 oktober 2022, 20:48
Verlopen

ALTENA - Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdagavond lag de eerder uitgestelde Regiovisie Jeugdzorg voor ter vaststelling door de raad.

ChristenUnie, VVD, SGP en VVA bereidden hiervoor een motie, omdat er zorgen zijn over de contracten met zorgaanbieders. Al voor de vakantie werden deze zorgen door bijna de voltallige raad geuit. In de motie werd het college opgedragen om eerder genoemde zorgen mee te nemen in alle vervolgstappen in het lopende inkooptraject. Daarnaast moet het college voorgenomen besluiten eerst voorleggen aan de raad, zodat de raad de gelegenheid heeft haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken en daarmee de regie behoud op dit belangrijke onderwerp.

Verantwoordelijke wethouder Wendy van Ooijen gaf aan begrip te hebben voor de behoefte aan grip en de zorgen die er leven. Zij zegde toe dat er, voordat de contracten worden vastgesteld, een moment voor de raad komt om wensen en bedenkingen te kunnen bespreken. Daarmee werd de motie voorlopig van tafel gehaald.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl