AltenaLokaal vraagt zich af of uitvoering Woonvisie wel waargemaakt wordt

Foto: Archief
11 oktober 2022, 17:56
Verlopen

ALTENA - In juni 2021 stelde de gemeenteraad de Woonvisie 2021-2025 vast, waarin grote ambities staan om het grote tekort aan betaalbare woningen aan te pakken. De fractie van AltenaLokaal zegt de afgelopen maanden signalen te hebben gekregen dat deze Woonvisie niet geheel wordt waargemaakt.

AltenaLokaal vraagt het college van Altena of de functie programmamanager Wonen inmiddels is ingevuld, wat de stand van zaken is rondom de versnellingsprojecten in de woningbouw en hoe het staat met de vertoegankelijking van de woningmarkt in Altena.

Ook maken zij zich zorgen om de grondstoftekorten en gestegen prijzen waar bouwondernemers al jaren mee kampen. De partij vraagt zich af welke effecten dit heeft voor de ambities van de gemeente Altena.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl