Dijkbewaking oefent 14 en 15 oktober in Altena

Foto: Waterschap Rivierenland
11 oktober 2022, 09:24
Verlopen

ALTENA - Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober oefent de dijkbewaking van Waterschap Rivierenland in Altena. Dijkwachten patrouilleren op de rivierdijken. Defensie, Waterschap Brabantse Delta en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant oefenen mee.

De oefening vindt plaats op de dijken langs de Merwede, Afgedamde Maas, Bergsche Maas en Steurgat. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Gemeenten en hulpdiensten weten van de oefening. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken. Zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze waarnemingen worden gemeld aan de dijkpost in Sleeuwijk, die waar nodig maatregelen neemt.

De dijkwachten krijgen in de oefening versterking van de Nationale Reserve. Ook oefent Defensie al op donderdag 13 oktober met de inzet van drones. Dit gebeurt bij daglicht en in de avond. Aan de Brabantse oefening doen in totaal zo’n 200 mensen mee. Afstemmen en kennisdelen zijn belangrijke doelstellingen van deze oefening. Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en voldoende water. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren. In Altena gaat het om ruim 45 kilometer. Een dijkleger van ruim 300 mensen staat klaar om bij extreem weer de dijken te controleren.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl