Onderhoud uw sloot op tijd: controle start 1 november

Foto: Waterschap Rivierenland
12 oktober 2022, 17:17
Verlopen

REGIO - Vanaf 1 november controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in het rivierengebied. In deze ‘schouw’ wordt bekeken of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen. Daarmee wordt wateroverlast in de natte winter voorkomen.

Water kan niet stromen door een dichtgegroeide sloot of verstopte duiker. Daarom moeten eigenaren langs de sloot overtollige begroeiing en vuil weghalen. Het ‘doorstroomprofiel’ van het water moet vrij zijn. Langs oevers mag begroeiing blijven staan, om ruimte te bieden aan biodiversiteit. Van belang is dat de doorstroming van het water niet wordt belemmerd. Het onderhoud moet vóór 1 november in orde zijn. Wie te laat is, loopt het risico dat het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de eigenaar. Als een eigenaar van grond langs de sloot twee jaar na elkaar het onderhoud niet in orde heeft, is ‘herhaaldelijk overtreder’. Is het onderhoud in het derde jaar opnieuw niet in orde, dan legt het waterschap een dwangsom op.

Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met (beschermde) flora en fauna. Het is van belang deze soorten te sparen. Waar begroeiing de doorstroming van water niet belemmert, kan het blijven staan. Met vragen kunt u op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur bellen via (0344) 649 090 of mailen naar schouw@wsrl.nl. Voor een bewoonbaar rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgt men met stuwen en gemalen voor voldoende water. Ook wordt het rioolwater gezuiverd. Zo kunnen inwoners van het rivierengebied veilig leven en werken in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl