Woningbouw Langestraat Wijk en Aalburg opnieuw stap dichterbij

Foto: Archief
4 november 2022, 16:50
Verlopen

WIJK EN AALBURG - Vanaf 11 november ligt het bestemmingsplan Langestraat ter inzage. Dit plan maakt het mogelijk om in Wijk en Aalburg een nieuwe woonwijk te realiseren met 90 woningen.

Het plangebied gaat over de grond waar nu het volkstuinencomplex ligt, tussen de Maasdijk, Langestraat en Polstraat én het aangrenzend braakliggend stuk grond in eigendom van Bouwlinie. Er is ook een concept stedenbouwkundigplan met als uitgangspunt een goede mix van verschillende soorten woningen in zowel koop- als sociale huur in een omgeving met groen en water. De gemeente en Bouwlinie bereiden deze plannen al langere tijd voor, in goed overleg met omwonenden. Dankzij hun inbreng is bijvoorbeeld de ontsluiting rond het gebied nog eens goed onder de loep genomen.

Tot en met 22 december 2022 kan iedereen het bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en er reacties op geven. Daarna gaat het plan met eventuele zienswijzen naar de gemeenteraad, die het plan medio maart 2023 vaststelt.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl