Lid Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena gezocht

Foto: BASDA
23 november 2022, 22:09
Verlopen

ALTENA - Participatie van inwoners staat hoog in het vaandel bij de gemeente Altena. Voor het sociaal- maatschappelijk beleid is hiervoor rond april 2019 een Brede Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. De BASDA is op zoek naar een nieuw lid.

De BASDA adviseert de gemeente over (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, armoedebeleid, schuldhulpverlening en sociale voorzieningen. De voorzitter en de leden zetten hun ervaring en deskundigheid in om het beleid van de gemeente zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners. De BASDA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het brede gebied van het sociaal domein. Leden van de BASDA ontvangen presentiegeld en een onkostenvergoeding.

De adviesraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden, die op persoonlijke titel worden benoemd. Als u interesse heeft om lid te worden, dan kunt u op de website www.basda.nl bekijken of uw profiel voldoet. Wilt u reageren of meer weten? Stuur dan voor 15 december 2022 uw motivatie en cv per e-mail naar info@basda.nl. Voor vragen kunt u ook terecht bij Marielle Oudshoorn, zij is bereikbaar middels info@basda.nl.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl