Gemeente Altena en sociaal werkbedrijf MidZuid bundelen de krachten

Foto: Gemeente Altena
22 december 2022, 14:49
Verlopen

ALTENA - Sociaal werkbedrijf MidZuid en gemeente Altena tekenden op woensdag 21 december een belangrijke samenwerkingsovereenkomst.

Beide partijen bundelen kennis en expertise om de inwoners van Altena, die gebruik maken van de participatiewet beter te kunnen helpen en samen duurzaam te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een succesvolle pilot waarin gemeente Altena en MidZuid in 2022 zijn gestart. Jos Rooijmans, directeur van MidZuid is er trots op dat de pilot wordt omgezet in een stevigere samenwerking. “Beide partijen hebben één gezamenlijke doelstelling: Een duurzame baan voor onze inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Door samen aan dit doel te werken hebben we meer inzicht gekregen in elkaars processen en deskundigheid. In deze samenwerkingsovereenkomst leggen we concrete afspraken vast waardoor we er samen nóg beter voor kunnen zorgen dat we mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan duurzaam werk helpen.”

Een eenduidige methodiek op het gebied van intake en diagnose zorgt ervoor dat het arbeidspotentieel van de werkzoekende zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht en benut. Om ervoor te zorgen dat medewerkers vervolgens duurzaam aan de arbeidsmarkt deelnemen organiseren de partijen gezamenlijke werkfit trajecten. Voorzieningen die daarvoor nodig zijn komen uit de bestaande instrumenten, infrastructuren en netwerken. Op deze manier werken gemeente Altena en MidZuid samen aan kansen voor werkzoekenden uit de gemeente Altena.

De pilot en de samenwerkingsovereenkomst zijn het resultaat van een eerste stap voor meer duurzame arbeid. Om deze eerste stappen ook toekomstbestendig te maken stelt gemeente Altena in 2023 een innovatiebudget beschikbaar. Het optimaliseren van de bestaande processen, het delen van de kennis en expertise en de mogelijkheid om te innoveren op het gebied van duurzame activering en arbeidsinpassing zorgen ervoor dat we de kansen van werkzoekenden op duurzame arbeid vergroten. “We zijn als gemeente Altena heel blij met deze intensieve samenwerking. We maken op deze manier gebruik van elkaars kennis en ervaringen om inwoners te begeleiden naar duurzaam en zo regulier mogelijk werk. We willen op deze manier inwoners de kans bieden zich te ontwikkelen en bieden tevens een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. We hopen deze samenwerking dan ook nog verder uit te breiden met onze lokale werkgevers. De samenwerking zorgt er tevens voor dat inwoners met zo min mogelijk verschillende aanspreekpunten te maken krijgt. Dat is voor iedereen prettig”, aldus wethouder van Hunnik.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl