TenneT op zoek naar oplossing voor knelpunt in landelijke hoogspanningsnetwerk

Foto: Archief
20 januari 2023, 17:15
Verlopen

REGIO - Netbeheerder TenneT is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar een oplossing van een knelpunt in het landelijke hoogspanningsnetwerk tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg.

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding is gepubliceerd. De Biesbosch maakt hiervan deel uit. Momenteel is TenneT samen met EZK bezig om in het zoekgebied kansrijke tracés te ontwikkelen die in de volgende fase de van de verkenning verder kunnen worden onderzocht. Halverwege 2024 moet duidelijk zijn waar het uiteindelijke tracé komt.

De Biesbosch is een Natura 2000 gebied en van groot ecologisch belang voor planten en diersoorten. Volgens TenneT is het daarom niet gemakkelijk om er kabels over te trekken. De netbeheerder benadrukt dat nog niets vaststaat. Het gaat in deze fase alleen nog om het zoekgebied. Voor de zomer wordt bekend welke tracés daadwerkelijk in onderzoek gaan. Het besluit over waar het nieuwe hoogspanningstracé gaat komen, valt dan volgend jaar. De komende periode zijn er verschillende informatieavonden in de omgeving van het zoekgebied. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor mensen die niet persoonlijk bij een avond aanwezig kunnen of willen zijn, is er op dinsdag 14 februari een digitale informatieavond.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl