Langere wachttijden huishoudelijke hulp

Foto: Archief
30 januari 2023, 20:27
Verlopen

ALTENA - Aanbieders van huishoudelijke hulp hebben te maken met personeelstekorten. Dit is een landelijk probleem. Hierdoor ontstaan langere wachttijden voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben.

Zorgaanbieders doen er alles aan om nieuw personeel te werven, maar kunnen ook geen ijzer met handen breken. Daarom zijn de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg met de verschillende dienstverleners in gesprek gegaan om in goed overleg afspraken te maken om de beschikbare capaciteit optimaal te verdelen en wachtlijsten tot een minimum te beperken. Om bestaande en nieuwe cliënten zoveel mogelijk de huishoudelijke hulp te bieden die nodig is, zijn samen met aanbieders afspraken gemaakt over hoe de beschikbare tijd van de hulpen zo goed mogelijk verdeeld kan worden.

Als een aanbieder te weinig beschikbare hulpen heeft, kan het zijn dat een aantal tijdelijke maatregelen moeten worden doorgevoerd. Het kan zijn dat cliënten een langere tijd op de wachtlijst staan voordat een hulp in de huishouding beschikbaar is. Dienstverleners mogen tijdelijk een verruiming van de werktijden aanhouden, bijvoorbeeld tot 20.00 uur, of het weekend. Er kan sprake zijn van flexibelere inzet van hulp, bijvoorbeeld inzet van hulp buiten de vaste tijden of minder vaak of korter dan geïndiceerd.

Uitgangspunt bij de maatregelen die worden genomen is dat dienstverleners altijd ruimte beschikbaar houden voor de inzet bij urgente aanvragen. Daarnaast blijven de dienstverleners hun uiterste best doen om medewerkers te vinden.

Gemeenten zijn er, vanuit de Wmo 2015, verantwoordelijk voor dat cliënten de geïndiceerde ondersteuning daadwerkelijk ontvangen. Dit is geregeld door een contract Huishoudelijke Ondersteuning af te sluiten. Dienstverleners hebben hierbij een leveringsplicht. Door de problemen op de arbeidsmarkt lukt dat echter niet altijd meer. De gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Altena zijn met de dienstverleners huishoudelijke ondersteuning in gesprek gegaan om te kijken wat met elkaar gedaan kan worden om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten/verdelen en wachtlijsten tot een minimum te beperken.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl