Beantwoording vragen CDA Altena door college: ‘Geen windturbines bij Hank en Dussen’

Foto: Archief
18 februari 2023, 06:41
Verlopen

HANK/DUSSEN - De gemeente Altena verleent geen medewerking aan het plan van Edelweiss Renewables om tussen Hank en Dussen vier hoge windturbines te realiseren. Burgemeester en wethouders antwoorden dit op vragen van CDA Altena.

Het college omarmt hiermee ook de motie van de raad waarin die onlangs nog eens uitsprak dat er geen ruimte in de gemeente is voor grote windmolens. Onder meer om deze reden is in de Regionale Energiestrategie geen windopgave voor Altena opgenomen. De gemeenteraad voelde zich overvallen door het project van Edelweiss Renewables. Altena houdt overigens wel de mogelijkheid open voor kleine windmolens bij boerderijen.

Het college vindt het jammer dat de initiatiefnemer uit Voorburg zonder dit van tevoren te melden, het project bij de gemeente heeft ingediend en het bekend heeft gemaakt. Dit heeft veel onrust onder de bewoners veroorzaakt. Edelweiss Renewables legt zich overigens nog niet zomaar neer bij de afwijzing, liet het al weten.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl