Aanpassing kruising Dijkgraaf den Dekkerweg – Zandsteeg Werkendam voor betere verkeersveiligheid en doorstroming

Foto: Gemeente Altena
3 maart 2023, 10:06
Verlopen

WERKENDAM - Gemeente Altena is van plan de kruising Dijkgraaf den Dekkerweg met de Zandsteeg in Werkendam opnieuw in te richten. Dit moet de verkeersveiligheid vergroten en de doorstroming van het verkeer op het kruispunt bevorderen.

Het afslaan en oversteken wordt makkelijker en veiliger voor het verkeer door het huidige middeneiland op de kruising te verruimen. Om het grotere middenstuk te realiseren, wordt de rijstrook met verkeer richting Werkendam ter hoogte van de kruising iets verplaatst naar het noorden. Ook komen er vlak voor de kruising twee verkeersdrempels om de snelheid op de Dijkgraaf den Dekkerweg te verlagen. De toegestane snelheid ter hoogte van het kruispunt wordt 50 kilometer per uur.

Huidige situatie geeft gevoel van onveiligheid

Hoewel uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat het kruispunt voldoet aan de wet- en regelgeving en objectief niet onveilig is, wordt het kruispunt in de praktijk echter wel als onveilig ervaren. Wethouder Hans Tanis: “We werken aan een tweede ontsluitingsweg voor Werkendam, maar tot die tijd is de Dijkgraaf den Dekkerweg de enige ontsluitingsweg, met dus veel verkeer. De kruising met de Zandsteeg zorgt voor een gevoel van onveiligheid vanwege de huidige inrichting, het vele verkeer op de Dijkgraaf den Dekkerweg en de lange wachttijden om over te kunnen steken van of naar de Zandsteeg. Op verzoek van de gemeenteraad hebben we onderzoek gedaan en zien we aanleiding en kansen voor verbeteringen.”

Voorkeursvariant in samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers

Er zijn diverse oplossingsrichtingen verkend waarbij bewoners en andere belanghebbenden zoals bedrijven hebben meegedacht. Gezamenlijk is de voorkeur gegeven aan een optimalisatie van het huidige voorrangskruispunt. Dit is verder uitgewerkt tot het plan zoals het er nu ligt. De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college naar verwachting in april.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl