Meer boerenlandvogels in Altena

Foto: Aangeleverd
13 april 2023, 20:26
Verlopen

ALTENA - In de Uppelse Polder en de Oude Doorn tussen Sleeuwijk en Almkerk nemen boeren en andere grondeigenaren maatregelen om de biodiversiteit te verhogen.

Toen eind 2016 het Interreg-project PARTRIDGE startte, zijn eerst gesprekken gevoerd met NBV Altenatuur, ANV Altena-Biesbosch, WBE Land van Altena, Collectief West-Brabant, de Molenstichting en ook aan de keukentafel bij grondeigenaren. Vervolgens begon de broedvogelkartering en daaruit is duidelijk dat er, in een boerenland met diversiteit aan teelten, genoeg variatie en voldoende landschapselementen, sprake is van hogere aantallen vogels en een hogere soortenrijkdom.

De percelen blijven gewoon in gebruik als landbouwgrond, maar er worden wel landschapselementen zoals akkerranden, bloemenblokken, keverbanken en struwelen aangelegd. Deelnemende boeren ontvangen hiervoor een vergoeding. Door regelgeving vanuit Brussel mag vanuit het PARTRIDGE-project niets worden beloond. Dat zou valse staatssteun zijn, maar de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld het inzaaien en de gemiste gewasopbrengst worden wel vergoed. Het agrarisch collectief ANB West-Brabant heeft besloten om de financiering van alle maatregelen die boeren nemen én de monitoring met Brabants Landschap en Altenatuur voor de komende jaren op zich te nemen. Voor de monitoring zijn goede ogen en oren van enthousiaste vogelaars altijd zeer welkom. Aanmelden hiervoor kan via Altenatuur of via Brabants Landschap.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl