Nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten binnen de gemeente Altena

Foto: Sander van Strien
15 april 2023, 05:50
Verlopen

ALTENA - Het college van Altena heeft nieuw beleid opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vroegere beleid is dat er een stelsel van schaarse rechten wordt ingevoerd.

Met dit nieuwe beleid wordt kwalitatief goede huisvesting gerealiseerd en worden tegelijkertijd de belangen van omwonenden geborgd. 

Stelsel van schaarse rechten

In Altena wordt het stelsel van schaarse rechten ingevoerd. Dat stelsel is vergelijkbaar met het stelsel dat wordt gebruikt bij het verdelen van de standplaatsen op de markten. Het houdt in dat vooraf wordt bepaald hoeveel huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten nodig zijn om het werk in Altena gedaan te krijgen. Uitvoerig onderzoek in de markt heeft opgeleverd dat de behoefte op maximaal 365 extra huisvestingsplaatsen ligt voor de komende jaren. Op dit moment wordt in deze plaatsen al voorzien op de locaties Kromme Nol in Wijk en Aalburg en de Middenweg in Andel.

Aanvullende voorwaarden

In het nieuwe beleid worden arbeidsmigranten gehuisvest op locaties waar tussen de 100 en 150 mensen kunnen wonen. De afstand tussen grootschalige locaties moet hemelsbreed minimaal 1 kilometer zijn. De vergunningen worden voor maximaal 10 jaar afgegeven. De kwaliteit van de huisvesting moet altijd voldoen aan het landelijke SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen).

Seizoenkrachten

Voor seizoenarbeid is er, naast de grootschalige locaties, nog ruimte voor de huisvesting van maximaal 50 arbeidsmigranten op het erf van het eigen bedrijf, voor maximaal 8 weken. Daarnaast is er de mogelijkheid om, jaarrond, maximaal 10 arbeidsmigranten te huisvesten bij en voor het eigen bedrijf. 

Wethouder Van Ooijen: “Met dit nieuwe beleid staan we én voor de belangen van onze inwoners en ondernemers én voor de belangen van de arbeidsmigranten. We willen dat iedereen die in onze gemeente woont, zich thuis voelt en gerespecteerd voelt. Kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten levert daar een belangrijke bijdrage aan. Dat geldt voor onze eigen inwoners die we een fijne en veilige woonplek willen bieden en dat geldt voor de mensen die hier tijdelijk komen werken. Met dit nieuwe beleid hebben we een manier gevonden waarmee iedereen zich in Altena thuis kan voelen.”

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Altena

Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor het bedrijfsleven in Altena. De ondernemers hebben hen nodig om al het werk gedaan te krijgen. Arbeidsmigranten werken bijvoorbeeld in de havens maar ook in de agrarische sector.

Eerder beleid ingetrokken

Het eerdere beleid Huisvesting Arbeidsmigranten Altena is in juni 2021 door de gemeenteraad ingetrokken. Dat beleid kende goede uitgangspunten maar droeg uiteindelijk niet bij aan het resultaat dat Altena voor ogen had. Zo werd in het oude beleid onvoldoende rekening gehouden met de grootte van de huisvestingslocatie ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonkern. Het college stelt dit nieuwe beleid voor aan de gemeenteraad. Het is aan de raad om het beleid definitief vast te stellen.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl