CDA Altena: ‘Maak mantelwonen mogelijk in de gemeente Altena’

Foto: Archief
16 april 2023, 12:24
Verlopen

ALTENA - CDA Altena roept het college van Altena op om mantelwonen mogelijk te maken binnen de gemeente Altena. Mantelwonen geeft invulling aan de behoefte om met twee huishoudens op één erf/bouwperceel samen te wonen zonder dat er sprake is van een medisch gebrek of ziekte.

Fractievoorzitter Arno Bouman van CDA Altena, die hiervoor bij de komende raadsvergadering van 18 april een motie indient, stelt dat er een groeiende en substantiële behoefte is onder inwoners van Altena om in kleine kring, met name binnen de familie, naar elkaar om te kijken en samen op één erf/bouwperceel te wonen. Ook zonder dat er al meteen sprake is van een ziekte of medische indicatie. Bouman is van mening dat mantelwonen kansen biedt voor jongeren in Altena om eerder zelfstandig te wonen. Daarnaast blijft er ook een grote behoefte is aan starterswoningen.

In dezelfde motie pleit CDA Altena om officieel beleid op te nemen voor mantelzorgwonen en pré-mantelzorg wonen in de woonzorgvisie van de gemeente. CDA Altena benadrukt dat mantelzorgwonen, oftewel huisvesting ten behoeve van mantelzorg, in de praktijk vaak al wel mogelijk is in Altena, maar dat hier tot op heden nog geen officieel beleid voor is vastgesteld.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl