Gemeente voornemens garant te staan voor lening om hospice in Altena mogelijk te maken

Foto: Archief
20 april 2023, 20:53
Verlopen

SLEEUWIJK - Het college van burgemeester en wethouders van Altena is voornemens voor maximaal €1,5 miljoen garant te staan om de bouw van een hospice in Altena mogelijk te maken.

De overige benodigde €1,75 miljoen haalt Stichting Hospice Altena op door donaties en obligatieleningen via inwoners en bedrijven. Gemeente Altena staat positief tegenover het initiatief om in de Vlietstraat in Sleeuwijk een hospice te realiseren. Het hospice wil ruimte bieden aan vier tot vijf personen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen.

Wethouder Shah Sheikkariem: “Een hospice is een belangrijke voorziening die wij nu nog niet in Altena hebben. Als college vinden wij het van groot belang dat onze inwoners op een waardige wijze hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Een hospice sluit ook naadloos aan bij het gedachtegoed van Vitaal Leven waar we als gemeente Altena voor staan.”

Om het hospice te realiseren is in totaal €3,25 miljoen nodig, voor de grond, het gebouw en de inrichting. Daarvan haalt Stichting Hospice Altena zelf €1,75 miljoen op. Dat doet ze door voor €1,4 miljoen aan obligatieleningen uit te geven bij bedrijven, ondernemers en particulieren. Hiervoor is al €800.000 toegezegd. Het resterende bedrag van €350.000 haalt het hospice op via landelijke fondsen en donaties. Daarvan is al een ton binnen. De overige €1,5 miljoen moet komen via een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een garantstelling van de Gemeente Altena. Het college is voornemens zich garant te stellen voor deze lening en hoort graag de wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraad voordat het een definitief besluit neemt.

Degelijke afweging

Wethouder Hans Tanis: “We ondersteunen de plannen voor een hospice in Altena van harte. Nu er ook financieel een beroep op ons wordt gedaan, willen we daar graag gehoor aan geven. Goede gesprekken daarover met de stichting geven ons het vertrouwen dat de bouw en exploitatie van een hospice ook financieel haalbaar zijn. De stichting heeft met de reeds toegezegde giften en succesvolle sponsorwerving bewezen op de goede weg te zijn. Op basis van de gesprekken en een helder financieel plan hebben we een inschatting en afweging van de risico’s gemaakt. We zijn blij met de uitkomst hiervan, dat we kunnen meewerken aan de garantstelling voor een lening voor het overige benodigde deel van de kosten.”

Stichting Hospice Altena is blij met het voornemen van de gemeente Altena. Voorzitter Fons Naterop: “Een hospice in Altena is een belangrijke voorziening waar men op een waardige manier het leven kan liefhebben en loslaten. We zijn blij dat de gemeente Altena in alle opzichten meewerkt om een hospice mogelijk te maken. We zijn ook dankbaar voor alle giften en toezeggingen die al gedaan zijn door inwoners, ondernemers en bedrijven in Altena. Nu er al €800.000 aan toezeggingen binnen is, rest ons nog om €600.000 uit de samenleving op te halen. Dan kunnen we aan alle verplichtingen richting gemeente en obligatienemers voldoen. We hebben er alle vertrouwen in dat het ons in 2023 gaat lukken, zodat we straks bij de opening kunnen zeggen: we hebben dit samen gedaan, gemeentelijke overheid én inwoners én bedrijven uit alle 21 kernen van Altena.”

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl