Meedenken met ecologische plannen Genderensche Uiterwaard

Foto: Aangeleverd
21 april 2023, 17:53
Verlopen

ALTENA - Ingenieursbureau Arcadis werkt in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende maatregelen uit voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in en langs de Maas.

Voor twee locaties heeft Rijkswaterstaat nu een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd, waaronder de Genderensche Uiterwaard langs de Bergsche Maas in de gemeente Altena. Het zoete getijdenwater in de Genderensche Uiterwaard brengt karakteristieke flora en fauna met zich mee. Door menselijke ingrepen, zoals het dempen van getijdengeulen, zijn die natuurwaarden echter achteruit gegaan. Met gerichte herstelmaatregelen wil Rijkswaterstaat daar verbetering in brengen en zo de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Het doel is de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en macrofauna (mosselen, slakken, insectenlarven en dergelijke) te vergroten.

Met de gepubliceerde Kennisgeving Voornemen en Participatie nodigt Rijkswaterstaat de brede omgeving uit om mee te denken over de voorgenomen herstelmaatregelen. Hierin worden de plannen toegelicht en staat hoe u kunt meedenken en welke voorwaarden daarvoor gelden. Tot en met 16 mei kunt u reageren. Via KRW.ZN@rws.nl kunt u uw reactie mailen of een gesprek aanvragen met de omgevingsmanager van het gebied. Reageren per gefrankeerde brief is ook mogelijk, naar Rijkswaterstaat Zuid Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Meer informatie is te vinden op http://www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/maas.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl