Raadsvragen over herstraatwerk Sleeuwijk na aanleg glasvezel

Foto: Ter illustratie
10 mei 2023, 17:54
Verlopen

SLEEUWIJK - Na aanleg van glasvezel in Sleeuwijk zijn er klachten van inwoners over de staat waarin de trottoirs zijn achtergelaten. De fractie van AltenaLokaal stelt daarover enkele vragen aan het college van Altena.

Tijdens een wandeling door Sleeuwijk heeft de fractie via de nieuwe Fixi-app een melding openbare ruimte gedaan over de staat van het herstraatwerk. De fractie betwijfelt of er wel aan goede dienstverlening is voldaan. Zij zien dat een inwoner bij een klacht of schade zelf actie moet ondernemen, terwijl het gaat om klachten over de gemeentelijke openbare ruimte die zijn veroorzaakt door derden.

De fractie van AltenaLokaal vraagt onder meer hoe werkzaamheden van derden aan de gemeentelijke openbare ruimte worden gecontroleerd op het voldoen aan de vastgelegde aanleg- en onderhoudsniveaus, of het herstraatwerk bijdraagt aan een veilige openbare ruimte, of met deze afhandeling aan de definitie ‘betere dienstverlening voor inwoners’ wordt voldaan en hoe het college denkt de genoemde zaken aan te pakken.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl