Start nieuwe subsidie voor natuurvriendelijke oevers

Foto: Waterschap Rivierenland
21 mei 2023, 11:59
Verlopen

REGIO - Een oever met ruimte voor natte natuur is goed voor schoon en gezond water in de sloot. Daarom start Waterschap Rivierenland met een nieuwe subsidie voor wie een ‘natuurvriendelijke oever’ aanlegt.

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de flora en fauna. Een natuurvriendelijke oever is, anders dan een steile oever, een geleidelijke overgang van droog naar nat. Op deze flauwe helling is ruimte voor meer soorten planten en dieren. Hoe meer een sloot een gezond leefgebied is voor verschillende soorten, hoe beter de ecologische waterkwaliteit. Bovendien geeft deze oever meer ruimte om water te bergen tegen wateroverlast. Dat helpt om extreem weer op te vangen, in een veranderend klimaat.

De subsidie voor natuurvriendelijke oevers geldt voor grotere sloten (a- en b-watergangen) van minstens 100 meter lang in landelijk gebied. Particulieren, ondernemers, natuurbeheerders en overheden kunnen de subsidie aanvragen. Waterschap Rivierenland stelt een miljoen euro beschikbaar voor de subsidie van natuurvriendelijke oevers. De subsidie is beschikbaar tot eind 2027, tenzij het budget eerder op is. Aanvragen kan via https://www.waterschaprivierenland.nl/subsidieNVO.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl