College zoekt naar oplossingen voor parkeerdruk in Werkendam

Foto: Pexels.com
1 juni 2023, 20:39
Verlopen

WERKENDAM - De afgelopen jaren zijn diverse bouwplannen ontwikkeld in de kern Werkendam. Deze leiden tot een toenemende parkeervraag en -druk.

De SGP stelde hierover eerder vragen. Naar aanleiding van deze vragen en op basis van uitgevoerd onderzoek, stelt het college nu een aantal korte en lange termijn maatregelen voor om de parkeerdruk te beperken. Het college gaat op korte termijn het bestaande aanbod aan parkeerplaatsen uitbreiden en de fiets faciliteren door goede fietsparkeervoorzieningen te realiseren rondom de Hoogstraat. Daarnaast gaat het college nu kijken in hoeverre routering binnen het centrum anders kan worden vormgegeven.

Het college gaat ook in gesprek met omwonenden en de Historische Vereniging om een aantal parkeerplaatsen achter Hoogstraat 76 te realiseren. Dit is de voormalige tuin van ABN/AMRO. Het college trekt verder externe ondersteuning aan om onderzoek te doen naar herinrichting en/of verplaatsing zaterdagmarkt, aanpassen van de Beleidsregel omtrent de parkeernormen en verkennen van de mogelijkheden om een grote parkeervoorziening van circa 100-200 parkeerplaatsen in het centrum te realiseren.

 

Zelf nieuws doorgeven? Tip onze nieuwsredactie.

Stuur jouw persbericht of informatie naar redactie@radioafm.nl